Καλούνται εθελοντές στην επιχείρηση ΚΟΙΝΣΕΠ ΦΙΤΑΘΛΟΝ να προσφέρουν υπηρεσίες κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν.2716/1999 (Α’96) για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ΚΟΙΝΣΕΠ

Σύμφωνα με το άρθρο 713 Α.Κ. εντολή είναι η σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος (εντολέας) αναθέτει στον άλλο (εντολοδόχο) τη χωρίς αμοιβή διεξαγωγή υποθέσεως. Στη σύμβαση εντολής ο εντολοδόχος ενεργεί για λογαριασμό του εντολέα τον οποίο εκπροσωπεί νόμιμα κατά τη διεξαγωγή της υπόθεσης του ενώ στη σύμβαση εργασίας ο εργαζόμενος δρα για τον εργοδότη και δεν τον εκπροσωπεί. (Ατομικό Εργατικό Δίκαιο Στυλιανός Βλαστός Ι τόμος Ι σελ. 88). Είναι μια σύμβαση χαριστική και μάλιστα το στοιχείο του αμίσθου είναι ουσιώδες στοιχείο της εντολής, όπως είναι η έλλειψη ανταλλάγματος στη σύμβαση εργασίας ή έργου. Οιαδήποτε συμφωνία περί αμοιβής του εντολοδόχου συνεπάγεται όχι απλώς την ακυρότητα αλλά την ανυποστασία της συμβάσεως, ως συμβάσεως εντολής. Το κύρος της συμβάσεως, ως δικαιοπραξίας, δεν θίγεται και δεν αποκλείει τη δυνατότητα μετατροπής της σε άλλη έμμισθη σύμβαση, όπως σύμβαση εργασίας ή σύμβαση έργου, ανάλογα με το περιεχόμενο. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν.2716/1999 (Α’96).

       

Πρόσφατα Άρθρα

 
Καλούνται εθελοντές στην επιχείρηση ΚΟΙΝΣΕΠ ΦΙΤΑΘΛΟΝ να προσφέρουν υπηρεσίες
Καλούνται εθελοντές στην επιχείρηση ΚΟΙΝΣΕΠ ΦΙΤΑΘΛΟΝ να προσφέρουν υπηρεσίες κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν.2716/1999 (Α’96) για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ΚΟΙΝΣΕΠ Σύμφωνα με το άρθρο 713 Α.Κ. εντολή είναι η σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος (εντολέας) αναθέτει στον άλλο (εντολοδόχο) τη χωρίς

Facebook

 

Βρείτε Μας

 

261 400 4797
info@fitathlon-gym.gr
facebook.com/FitathlonPatras
Ηρώων Πολυτεχνείου 84, Πάτρα